/Pierwszy meldunek w Belgii

Pierwszy meldunek w Belgii

UWAGA: Poradnik jest pisany na podstawie ogólnych wymagań, niektóre urzędy gminy wymagają dodatkowych dokumentów (np. własne fotokopie umowy najmu mieszkania i polskiego dowodu osobistego lub paszportu itp).

Aby zameldować się pierwszy raz w Belgii, musimy udać się do urzędu gminy (Commune (fr) lub Gemeente (nl)) z różnymi dokumentami. W zależności od miasta, trzeba umawiać się lub nie na spotkanie.

Podczas tego spotkania w urzędzie, otrzymuje się Annexe 19 (fr) lub Bijlage 19 (nl) (najczęściej na różowym papierze) który jest tymczasowym pozwoleniem na pobyt. Na tym dokumencie znajdziemy swój belgijski numer PESEL (Numéro national (fr) lub Rijksregisternummer (nl).

W zależności od urzędu, policjant sprawdzi podany adres pod kątem zamieszkania od razu po tym spotkaniu (w okresie około miesiąca) lub po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów (które są wypisane na Annexe 19, najczęściej umowa o pracę dla pracowników, lub zaświadczenie z kasy ubezpieczeniowej dla pracowników z własną działalnością lub jako wspólnicy w spółkach).

Osoby posiadające obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich UE lub EOG oraz Szwajcarii mogą zameldować się w Belgii jako:

  • Pracownik (na umowę o pracę) – potrzebne dokumenty
  • Osoba poszukująca pracę – potrzebne dokumenty
  • Osoba prowadząca działalność gospodarczą (Indépendant (fr) lub Zelfstandige (nl), będąca wspólnikiem w spółce (Associé actif (fr) lub actieve vennoot (nl)) lub pomagająca osobie prowadzącej działalność gospodarczą (Aidant-indépendant (fr) lub Zelfstandig helper (nl) – potrzebne dokumenty
  • Osoba posiadająca wystarczające środki do życia: emeryt, rencista, rentier, wolontariusz, pracownik w kraju sąsiadującym z Belgią, osoba która jest zależna finansowo od innej osoby lub od partnera (bez ślubu) – potrzebne dokumenty
  • Student – potrzebne dokumenty
  • Współmałżonek lub odpowiednik ślubu (np. związek partnerski) w innym kraju, innego obywatela UE, EOG lub Szwajcarii – potrzebne dokumenty 
  • Przodek obywatela UE, EOG lub Szwajcarii – potrzebne dokumenty
  • Potomek obywatela UE, EOG lub Szwajcarii – potrzebne dokumenty
  • Rodzic (ojciec lub matka) nieletniego Belga – potrzebne dokumenty