Karta E

Karta E, jest pierwszą kartą którą otrzymamy w Belgii i która będzie zaświadczać o prawie do legalnego pobytu.

W odróżnieniu do karty E+, karta E zaświadcza jedynie o pobycie tymczasowym. Oznacza to, że jeżeli podczas trwania pobytu lub pod jego koniec nie będziemy spełniać warunków o których mowa w tym artykule, Urząd Imigracyjny może do nas wysłać wezwanie do przedstawienia swojej sytuacji i udowodnienia że dalej spełniamy warunki na pozostanie w Belgii. Inaczej pobyt zostanie nam cofnięty.

Dodatkowo, jeżeli posiadając kartę E poprosimy o pomoc CPAS (fr) lub OCMW (nl) czyli belgijski odpowiednik polskiego MOPS-u, ten ostatni będzie miał obowiązek poinformowania o tym fakcie Urzędu Imigracyjnego. Tak jak w przypadku wyżej, Urząd skontaktuje się z nami abyśmy wytłumaczyli się z tego faktu.

Aby zamówić tą kartę, przeczytaj artykuł “Zamawianie elektronicznego dowodu osobistego“.