//Kasa ubezpieczeń społecznych

Kasa ubezpieczeń społecznych

Kasa ubezpieczeń społecznych (fr. Caisses d’assurances sociales, nl. Sociale Verzekeringsfondsen) to belgijski odpowiednik ZUS-u dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub będących prezesami zarządu lub wspólnikami w firmie (spółce). W większości przypadków, Kasy te są zintegrowane z Okienkami Przedsiębiorczości. W odróżnieniu do Polski, w Belgii Kasy te są najczęściej prywatne (np. Zenito, Partena, Group S, Securex…) ale istnieje również publiczny odpowiednik, który jest mało znany (fr. Caisse nationale auxiliaire, nl. Nationale Hulpkas).

Pełną listę Kas oraz adresy ich oddziałów można znalezć tutaj w języku francuskim oraz tutaj w języku niderlandzkim.

Istnieje obowiązek zarejestrowania się w dowolnej kasie gdy tylko prawo nałoży na nas taki obowiązek, czyli w przypadku podjęcia pracy jako indépendant (fr), zelfstandig (nl). Dzięki temu nabywamy prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, chorobowego, rentowego oraz emerytalnego. Oprócz tego, będziemy mieli prawo do becikowego oraz rodzinnego i innych korzyści socjalnych.