//Okienko przedsiębiorczości

Okienko przedsiębiorczości

Mianem Okienka Przedsiębiorczości określa się instytucje które otrzymały akredytację Państwa Belgijskiego do otwierania działalności, firm, spółek, stowarzyszeń i innych.

Okienka przedsiębiorczości powstały 1 lipca 2003 r. wraz z Centralną Bazą Firm (Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) (fr) lub Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) (nl)). Celem utworzenia takiej instytucji było zmniejszenie papierologii i biurokracji w tworzeniu firmy. Dzisiaj, wystarczy udać się do takiego Okienka, by załatwić wszystkie formalności w kilka minut. Okienka te są prywatnymi, niezależnymi od Państwa instytucjami.

Najczęściej są one częścią większej grupy (m.in Kasy Ubezpieczeń Społecznych, Sekretariatu Socjalnego, firmy pomagającej w zarządzaniu zasobami ludzkimi, ubezpieczeniem zdrowotnym…) dlatego możemy spotkać te same nazwy w niezależnych od siebie “firmach” (np. Partenamut zajmująca się ubezpieczeniem zdrowotnym, Partena Smartstart będąca okienkiem przedsiębiorczości, Partena Compass która jest Kasą Ubezpieczeń Społecznych itp). Nazywają się tak samo lub podobnie, są częścią jednej grupy, lecz nie przesyłają między sobą informacji więc nierzadko musimy brać zaświadczenie od jednej, by przedstawić je w drugiej instytucji.

Okienko przedsiębiorczości zajmuje się:

 • Pomoc w dopełnieniu koniecznych procedur i formalności by mieć prawo do wykonywania chronionego zawodu oraz pomoc w zdobyciu potrzebnych pozwoleń
  • np. kontakt z AFSCA (fr) lub FAVV (nl) które jest odpowiednikiem polskiego Sanepidu, by otrzymać pozwolenie na działalność gastronomiczną
 • Wpisanie firm, spółek, stowarzyszeń i innych do Centralnej Bazy Firm
 • sprawdzenie czy osoba chcąca otworzyć działalność, firmę… posiada wszystkie wymagane dokumenty i pozwolenia:
  • podstawy przedsiębiorczości, poświadczające że dana osoba potrafi prowadzić firmę i nią zarządzać
  • pozwolenie na handel obwoźny
  • pozwolenie dla obcokrajowców
  • licencję na zawód typu masarz, fryzjer itp.
 • Wydawanie zaświadczeń i wyciągów z Centralnej Bazy Firm (potrzebnym m.in. do meldunku)
 • Przekazywanie zebranych pieniędzy do Skarbu Państwa za formalności administracyjne
 • Doradztwo dla firm pod kątem uzyskania różnych licencji, pozwoleń, zawodów itp.
 • Oprócz czynności ustalonych przez Państwo, Okienka mogą świadczyć dodatkowe usługi administracyjne za dodatkową opłatą, np. uzyskanie numeru TVA (fr)/BTW (nl) czyli odpowiednika polskiego NIP-u.

Na stronie Ministerstwa Gospodarki, lista pokazuje 8 oficjalnych Okienek Przedsiębiorczości które mają kilkanaście oddziałów. Dla łatwości, użyję jedynie ich francuskich nazw, które nieznacznie różnią się od niderlandzkiej wersji:

 • ACERTA GUICHET D’ENTREPRISES ASBL – Buro & Design Center, Esplanade du Heysel, BP 65 – 1020 Bruxelles – www.acerta.be
 • XERIUS GUICHET D’ENTREPRISES ASBL – Rue Vésale, 31 – 1000 Bruxelles – www.xerius.be
 • EUNOMIA ASBL – Rue Colonel Bourg, 113 – 1140 Bruxelles – www.eunomia.be
 • FORMALIS ASBL – Rue du Lombard, 34-42 – 1000 Bruxelles – www.formalis.be
 • GUICHET D’ENTREPRISES SECUREX – Avenue de Tervueren, 43 – 1040 Bruxelles – www.securex.be
 • PARTENA GUICHET D’ENTREPRISES ASBL – Rue des Chartreux, 45 – 1000 Bruxelles – www.partena-professional.be
 • ZENITO GUICHET D’ENTREPRISES ASBL – Quai de Willebroeck 37 – 1000 Bruxelles – www.zenito.be
 • UCM GUICHET D’ENTREPRISES ASBL – Chaussée de Marche 637 – 5100 Wierde – www.ucm.be

Aby wyszukać oddziały jednego z Okienek, skorzystaj z tej wyszukiwarki.
Jeżeli chcesz znaleźć wszystkie oddziały najbliżej twojego miejsca zamieszkania, wejdź tutaj.